Masaža za dušo

Masaža za dušo sprošča iz nas travme, ki smo jih izkusili v življenju.

Vsi ljudje imamo v sebi točke travme. Lahko so nastale ob:DSC_0783a
– čustveni travmi v otroštvu in mladosti,
– ob smrti bližnje osebe,
– ob odkritju neke težje bolezni,
– ločitvi,
-finančni travmi,
-seksualni travmi,
-duhovni travmi,
– itd.
Zaradi njih je energija obtičala v telesu in umu, dali smo jo v svoj spomin.
Z masažo za dušo sproščamo te točke travme. Točko duše in zavesti spet postavimo v ravnotežje. Duševno se resetiramo.
Duša ima domovanje v točki v prsnici. Lahko jo najdemo, ker je točka precej boleča. Ko smo ranjeni ali kako drugače prizadeti, bolečine pronicajo v dušo. Ko duša začuti bolečino, se v glavi ustvari pritisk. Duša je povezana z malimi možgani, kjer vodstvo prevzame podzavest. Podzavest pa deluje nasprotno od zavesti in to nas pelje v svet nerealnosti. Ko pritisnemo na točko duše, se ta bolečina sprosti iz nas. Podzavest pobira informacije v duši in zato se je vredno potruditi, da v duši nimamo bolečin. Da se ponovno vzpostavi ravnotežje, pritisnemo še točko zavesti.

Masaža za dušo je antistresna masaža in je praktično individualni tečaj, saj se je naučite in jo lahko v nadaljevanju izvajate sami doma.

 

Soul massage releases the trauma we have experienced in our life.

All people have points of trauma inside themselves. It could occur at:
– emotional trauma in childhood or youth,
– death of people close to them,
– discovering of some serious illness,
– divorce,
-financial  trauma,
-sexual trauma,
-spiritual  trauma,
-etc.
The energy got stuck in the body and mind because of that experience and we put it in our memory.
With Soul massage we release these trauma points. We balance acupressure point of our Soul and point of our Consciousness. We reset ourselves.

Soul has its residence in acupressure point in breastbone. It can be easily found because it is quite painful. When we are hurt the pain trickles into the Soul. When Soul feels the pain that creates  the  pressure in our head. Soul is connected to cerebellum, where Subconscious takes the lead. Subconscious works in opposite to Consciousness and takes us to the world of unreality. When we press the point of Soul, the pain is released. Subconscious collects the information in the Soul and that is why it is worth to put some effort to it, that we do not have the pain in our Soul. We press the point of Consciousness after that to create the balance.

We breathe deeply for a while before the massage. In that time we can visit our past Self. When we travel to our past with compassion and knowing that everything can be solved and all is well, the trauma points heal and start releasing. You learn the massage and you can practice it at your home.